Restaurering

Utfylling av gateforløp

  • 22. august 2014

Kirkegata Holmestrand

Kirkegata er Holmestrands eneste fredede gate og strekker seg fra sentrum og opp mot den gamle kirken. Tre hus i gateforløpet var forsvunnet som følge av brann, og byggmester Johan Wilhelmsen kjøpte tomtene for å gjenreise hus i tråd med opprinnelig bebyggelse.

Utgangspunktet for prosjekteringen var et kobberstikk fra 1840, og fargevalget er bestemt av riksantikvaren. To av husene sto ferdig sommeren 03.

Omtalt i lokalavisene og lokal-TV.

ferdigholmes3 ferdigresholmes2 holmestrand.jpg