tegning

Hytte

  • 22. august 2014

Hytte utviklet i samarbeid med Gjensidige NOR eiendom 

Hyttetype ”Sval”i tre varianter. Beregnet for et område på Gålå i Gudbrandsdalen og utformet i tråd med lokal byggeskikk og gammel tømmerbebyggelse.

hytte1