Restaurering

Restaurering Bryhni Søndre – Olavsrosa

  • 8. september 2014

Restaureringen av gården Bryhni Søndre mottok vi Olavsrosa fra Norsk Kulturarv for måten restaureringen av hele gården var utført.

Bryhni Søndre Kopi av Olavsrosa