Utvendig

Bygging av tak

  • 22. august 2014

Ensjøveien 31, leiligheter, heisprosjekt.

Bygningen ble påbygget med tre leiligheter i 1995. I 1998 søkte man heisfondet i Oslo kommune om midler til installering av heiser i eksisterende trapperom og nye utvendige trappetårn. Prosjektet fikk 5 mill. kroner av Oslo kommune, og utpekt til

pilotprosjekt for store lamellblokker, Oslo øst.  Ferdigstilt 2000. 

ensj ensj2 ensj3